Volgen per email

vrijdag 4 maart 2011

Goochelen met informatievaardigheden

Goochelen met informatievaardigheden
een didactische aanpak
Peter den Hollander, Albert Boekhorst

In Goochelen met informatievaardigheden leren (aankomende) leerkrachten en leraren in het primair en secundair onderwijs hoe zij hun leerlingen informatievaardig kunnen maken. Het boek bestaat uit twee delen. Eerst wordt ingegaan op de achtergronden van informatievaardigheden: de manier waarop kinderen gebruikmaken van internet, de theorie achter informatievaardigheden en internetvaardigheden en de manier waarop leerprocessen verlopen. In het tweede deel wordt aan de hand van het Suc6-model een gestructureerde aanpak van onderwijs in informatievaardigheden uiteengezet. De lezer leert om het informatiezoekproces volgens vaste stappen te sturen en oefent hiermee aan de hand van praktische opdrachten.In de bijlagen wordt o.a. aandacht besteed aan het InformatieZoekProces(ZIP), een Leerlijn Informatievaardigheden en een portfolio (Kijk dit kan ik) voor de onderbouw voortgezet onderwijs.
Het boek wordt op verschillende manieren via het internet ondersteund.
Peter den Hollander is directeur van Infovaardig, Instituut voor media en informatievaardigheden in Den Haag en docent Nederlands aan het Montaigne Lyceum in Den Haag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.