Volgen per email

zondag 12 mei 2013

Lesmateriaal Vluchtelingenwerk


Codename Future is op zoek naar twee scholen voor deelname aan de pilot VluchtelingenWerk.

Het Lesmateriaal
VluchtelingenWerk Nederland en Codename Future ontwikkelen samen lesmateriaal over het onderwerp 'vluchtelingen'. Er bestaan vooroordelen ten opzichte van deze groep mensen. Het lesmateriaal beoogt leerlingen uit de onderbouw zich een genuanceerder beeld te vormen over de redenen waarom mensen naar ons land toekomen en in welke situatie zij vervolgens terecht komen.

De inhoud
Aan de hand van 2 lessen van 50 minuten krijgen leerlingen inzicht in:
Waarom mensen uit andere landen naar Nederland vluchten;
•  Wat de procedure is als vluchtelingen zich in Nederland melden;
•  Tegen welke zaken vluchtelingen aan lopen in Nederland;
•  Wat VluchtelingenWerk Nederland doet.
 
Aansluiting bij methodeDe twee digitale lessen sluiten aan op de verschillende methoden voor aardrijkskunde en mens & maatschappij zoals De Geo, Mundo, BuiteNLand, Wereldwijs en Terra. De filmpjes, verdiepingsvragen en verwerkingsopdrachten bieden u de mogelijkheid om te variëren en leerlingen zelfstandig en centraal kennis op te doen over het onderwerp.
 
De pilot
Voor onze pilot zijn wij op zoek naar twee scholen die het lesmateriaal met minimaal 1 klas (VMBO, HAVO of VWO) willen ervaren.
 
Periode:Juni - juli 2013
Aantal lessen:2 (x 50 minuten + evaluatie)
Leerjaar:1 of 2
Niveau:VMBO, HAVO of VWO
Vakken:Aardrijkskunde, mens & maatschappij

Heeft u interesse in deze pilot, of wilt u na juli gebruik maken van de lesmaterialen? Neem contact op met Martijn Spekman viamartijn@codenamefuture.nl of bel 070 3024770.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.